Překlady z francouzštiny i do francouzštiny - specializace:

Technika
• chlazení, klimatizace, vzduchotechnika, vytápění
• vodohospodářství
• energetika
• požární technika
• vysokozdvižné vozíky
• stavebnictví
• příručky, technické zprávy, výkresy, specifikace, kalkulace atd.


Hospodářské
• smlouvy, systém kvality, systém řízení podniku, audit, účetnictví, dopisy, atd.

Právní: úřední dokumenty právnických a fyzických osob
• výpisy z trestního rejstříku, z obchodního rejstříku, živnostenské listy, osvědčení o registraci
• zápisy ze zasedání společností, stanovy, zakládací listiny
• čestná prohlášení, osvědčení, plné moci, potvrzení notáře
• osobní dokumenty : řidičský průkaz, maturitní vysvědčení, diplom, rodný list, oddací list, atd.
• a veškeré další dokumenty vyžadující razítko soudního tlumočníka

Texty obecného charakteru

Zaslání překladů mailem, faxem, poštou či osobním doručením, v nejkratších termínech, za rozumné ceny dle dohody.